İlkelerimiz

by tkmmadm
İlkelerimiz

İlkelerimiz         KİMSE KİMSENİN YERİNİ DOLDURAMAZ

              Oturulmayan koltuk boş kalacak, ta ki sahibi gelip doldurana kadar.

                                                                  Çünkü o yeri başkası dolduramaz.

 

                                                                           AİLE FOTOĞRAFIAile Fotoğrafı

                                                                                                   Bu fotoğrafta hepimize yer var.

                                                                      Gelmeyen kim olursa olsun, biz bir eksik kalıyoruz.

 

VEKİL MÜVEKKİL BULUŞMASI

Milletvekillerinin müvekkili kim?

        Bir vekilin müvekkiline ayıracak ‘ayda bir gün üç saat’i olmaz mı? 

 

                                                                                     EŞİT YAKINLIK

Tüm politik kuruluşlara eşit uzaklıkta değil, eşit yakınlıkta duruyoruz.

                                                                                          Çünkü bu iş iki tarafın işbirliğiyle yürüyebilir. 

 

          ÖNYARGILAR GİREMEZ

     Kimliğinizle, düşünce ve inançlarınızla gelin.

               Sadece “Önyargılarınız” kapının dışında kalsın.

 

                                                                                         AMAÇ ÜZÜM YEMEK

                                                                                                                       “Bağcıyı dövmek” değil.

                                    Çok açık ve ağır eleştirebilirsiniz; ama konuyla ilişkili ve çözüm üretmeye yönelik olarak. 

 

      DİYALOG= KONUŞMAK + DİNLEMEK

        Katılmıyorum, ama bağırarak değil. Katılıyorum ama alkışlayarak değil.

        Sadece anlatmak değil, başkalarının görüşlerini anlamak için buradayım.

 

                                                                                    HEDEF “KARAR ALMAK” ve “UYGULAMAK” DEĞİL

                                                                                                           Azınlık, çoğunluğa uymak zorunda değil.

                                                                                                Amaç diyalog, amaç en cılız sesin bile duyulması.

 

SÖZ UÇAR YAZI KALIR

Her ayın toplantı tutanakları ve ortak payda raporları web sitesinde yayınlanıyor, kamuya açıklanıyor.

 

 

                                                               ADEMİ MERKEZİ YAPI: ÖZERK GİRİŞİMLER

                                                                           Ana ilkelere göre kurulan her kMM, kendi işini kendi görüyor.

                                                                                                                      Hepsini yöneten bir merkez yok.

 

     AÇIKLIK ŞEFFAFLIK

      Hiçbir şeyi örtbas etmiyoruz.

        Başarılar kadar olumsuzluklar da görülmeli ki düzeltilebilsin.

 

                                                                                                               BELEDİYELER HEPİMİZİN

                                                                                                             Ne şu partinin, ne bu partinin…

                                                                                                     Onlar bize, biz onlara sahip çıkmalıyız. 

                                                                                                      Çünkü belediyeler bize hizmet için var.

 

EVET, O BÜYÜK, BİZ KÜÇÜĞÜZ   

     TBMM tabii ki büyük, egemenliğin merkezi orası, kararları o alıyor. 
  Ama bu kez büyük küçüğü dinlemeli, sesini duymalı.