Sunumlar » 6- Devletin ve bireyin sosyal ve ekonomik hak ve yükümlülükleri, mülkiyet, miras

 

6- Devletin ve bireyin sosyal ve ekonomik hak ve yükümlülükleri, mülkiyet, miras

Nisan 2012