Sunumlar » 3- Birey hak ve özgürlükleri (2) Düşünce, inanç, ifade, haberleşme, örgütlenme, toplanma ve gösteri

 

3- Birey hak ve özgürlükleri (2) Düşünce, inanç, ifade, haberleşme, örgütlenme, toplanma ve gösteri

Aralık 2011