İlkeler

İlkeler

Sivil toplumun 'karar alma süreçlerine etkin katılımı' üzerine ortaya çıkmış iki uluslararası belge, bizim de ilklerimizi oluşturuyor:

Paris İlkeleri ve İyi Uygulama İlkesi