ÇALIŞTAYLAR » 6. Çalıştay Dizisi: “Sivil toplum siyasetten ve TBMM'den neler bekliyor”

6. Çalıştay Dizisi: “Sivil toplum siyasetten ve TBMM'den neler bekliyor”

Sivil toplumun karar süreçlerine aktif katılımı için düzenlenen “Sivil toplum siyasetten ve TBMM'den neler bekliyor” başlıklı OÇG (Ortak Çalışma Grupları) Çalıştayları sonuçlandı.

2 Eylül Diyarbakır, 10 Eylül İstanbul ve 16 Eylül Ankara’da yapılan arama toplantılarının ardından, 17 Eylül’de Ankara’da yapılan final toplantısında biraraya gelen delegeler; sivil toplumun, karar süreçlerine aktif katılımı için, siyasetten ve TBMM’den somut isteklerini belirledi.

Çalıştayların sonuç metninde yer alan ortak paydalar, Aralık ayında Ankara’da yapılacak ‘26. Dönem TBMM - Sivil Toplum Buluşması’ resepsiyonunda kamuoyuyla ve ilgililerle paylaşılacak. Ayrıca hem TBMM başkanlığına, hem de parti yönetimlerine sunularak, taleplerin sivil toplum-politika işbirliğiyle yaşama geçirilmesi istenecek.