ÇALIŞTAYLAR » 2. Çalıştay Dizisi: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı

2. Çalıştay Dizisi: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı

İlki 12 Haziran'da Batman'da, ikincisi 1 Temmuz'da Ankara'da ve sonuncusu 5 Ağustos'ta İstanbul'da yapılan toplantılardan sonra Ankara'da milletvekillerinin de katılımıyla final toplantısı da gerçekleşti.

3.Toplantı

Haziran ayında başlayan ve İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı'nın ele alındığı çalıştay dizisinin 3. ayağı İstanbul'da yapıldı. 
Bilgi Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı çalıştay, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Veysel Eşsiz'in yasaya ve uluslararası örneklere değinerek yaptığı bilgilendirme ile başladı. İstanbul, İzmir ve Denizli'den toplam 21 STÖ temsilcinin katıldığı çalıştayda, arama toplantısı biçiminde kanun taslağına ilişkin ortak paydalar belirlendi.

Daha önceki toplantıları Haziran ayında Batman'da, Temmuz ayında ise Ankara'da yapılan çalıştayın son toplantısı 5-6 Ekim 2010'da Ankara'da yapıldı.

Ekim ayındaki bu toplantıya milletvekilleri ile Batman,Ankara ve İstanbul çalıştaylarından çıkan gönüllüler de katıldı.
Sonuç raporları için tıklayınız.
 
Katılımcı Listesi:
Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu- Abdulhakim Daş
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)- Ahmet Zeki Olaş
İstanbul Tabip Odası- Ali Özyurt
Mülkiyeliler Vakfı- Ayşe Yetmen
Pembe - Siyah Üçgen İzmir LGBTT Derneği (İZMİR)- Berkant Çağlar
Sağlıklı Gıda Platformu- Bülent Deniz
Hukukçular Derneği- Cahit Özkan
Sosyal Değişim Derneği- Cengiz Alğan
Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)- Ebru Uzpeder
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Denizli Yerel Destek Merkezi (DENİZLİ)- Gökhan Kılınç
Adaleti Savunanlar Derneği- Gürcan Onat
Anayasa Kadın Platformu- Hülya Gülbahar
Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma Ve Kültür Derneği (İstanbul Göç-Der)- İlyas Erdem
Tüketici Diyalog Derneği- Kübra Kurtuluş
Uluslararası Af Örgütü- Murat Çekiç
Seçil Arıkan / 6 Nokta Körler Vakfı- 
Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP)- Tanay Sıdkı Uyar
İzmir Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) (İZMİR)- Taner Kılıç
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (Ka-Der)- Vildan Yirmibeşoğlu
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği- Zafer Kıraç
İzmir Süryani Dostluk, Kültür ve Dayanışma Platformu (İZMİR)- Zeynep Tozduman

2. Toplantı

İnsan Hakları Kurumu yasa tasarısını tartışıyoruz Bu çalıştay dizisindeki ilk toplantı 12 Haziran'da Batman'da yapılmıştı. Ankara çalıştayında Dr. Kerem Altıparmak'ın bilgilendirmesinden sonra katılımcılar bu yasa hakkındaki görüşlerini paylaştılar ve bu görüşlerin ortak paydalarını saptadılar. Aynı zamanda 5-6 Ekim 2010'da yapılacak birleşik toplantıya gidecek gönüllüler belirlendi.

12 Ağustos'ta İstanbul Bilgi Üniversitesindeki üçüncü toplantıda aynı çalışma İstanbul ve batı illerindeki STÖ temsilcileriyle bir kez daha tekrarlandı ve her üç toplantıda ortaya çıkan ortak paydalar, gene bu toplantılarda belirlenen temsilciler tarafından 5 Ekim 2010 tarihinde Ankara'daki son toplantıda tekrar gözden geçirilerek bu üç toplantının ortak paydaları belirlendi. Ertesi gün(6 Ekim 2010) bu toplantıya, aralarında TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Burhan Kuzu ve komisyon üyelerinin de bulunduğu 12-15 kadar milletvekili katıldı.

Bu kez amaç sivil toplumla milletvekillerinin ortak paydalarını arayarak bir yol planı çizmek, parlamento içinde ve kamuoyunda eşgüdümlü çalışmalar yürüterek çıkarılacak yasanın çağdaş ve demokratik (Paris ilkeleriyle uyumlu) bir yasa olmasını sağlamak. 

Sonuç raporu için tıklayınız.
 
Katılımcı Listesi:
İHD Adana- Osman Kara
Mazlumder Genel Merkez (Ank.)- Selda Çiftçi
Mazlumder Kayseri- Ersin Umman
İnsan Hakları Gündemi Derneği (Ank.)- Veli Acu
KADER (Ank.)- Ebru Cerit
Kadın Koalisyonu (Ank.)- Hatice Kapusuz
Ankara Çocuk Hakları Platformu (Ank.)- Yaşar Çavdar
Kaos GL (Ank.)- Seçin Tuncel
Pembe Hayat (Ank.)- Kemal Ördek
Başkent Kadın Platformu- Berrin Sönmez
İHAD (İH Araştırma-Ank.)- Ertuğrul Cenk Gürcan
Akdeniz Göç-Der(Mersin)- Selahattin Güvenç
Hukuksal Bakış D(E.Şeh)- Murat Uzun
AEGEE (Gençlik-Hatay)- Serkan Canak
Hak-İş (Ank.)- Eda Güner
Özgür Eğitim-Sen- Yusuf Tanrıverdi
Eskişehir STGM- Banu Gültekin Kocaman
Adana STGM- Emine Fulsen Şen
Hatay Gençlik Derneği- Koray Cengiz
Kadın Dayanışma Vakfı (Ank.)- Nazik Işık
Liberal Düşünce Topluluğu (Ank.)- Adnan Küçük
Devrimci 78'liler Platformu (Ank.)- Nejat Kangal

1. Toplantı

Birleşmiş Milletlerin birçok ülkede oluşturulmasını tavsiye ettiği İnsan Hakları Kurumu için hükümetin hazırladığı ve şu anda TBMM Anayasa Komisyonu gündeminde bulunan yasa tasarısı, başta İHOP (İnsan Hakları Ortak Platformu) ve TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) olmak üzere, STÖ’ler tarafından eleştiriliyor. Gerek bu kurumların gerekse Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nden Dr. Kerem Altıparmak’ın uzun raporunda bu tasarının, gene Birleşmiş Milletlerin bu konuda belirlediği “Paris İlkeleri”ne uymadığı belirtiliyor.

İşte bu konuda STÖ’lerin bilgilendirilmesi ve bu yasada nelerin, niçin ve nasıl değiştirilmesi gerektiği konusunda sivil toplumun ortak paydalarını saptamayı amaçlayan çalıştaylar dizisinin ilki 12 Haziran günü Batman’da gerçekleşti. Çalıştaya Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Van ve Şırnak’tan 22 sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. İHD eski başkanı Hüsnü Öndül’ün yasa tasarısı hakkında bilgi vermesiyle başlayan ve Şanar Yurdatapan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda yasa tasarısı çeşitli yönleriyle değerlendirildi, hangi maddelerin nasıl değişmesi gerektiği konusunda ortak paydalar arandı.

Batman çalıştayı bir dizinin ilkini oluşturuyor. Temmuz’da Ankara’da orta Anadolu illerinin, Ağustos’ta İstanbul’da Ege ve Marmara’daki STÖ’lerin katılımıyla çalıştaylar dizisi devam etti. 5 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen son toplantıda üç toplantıdan çıkan sonuçların birleştirilmesi, 6 Ekimde ise çoğunluğu TBMM komisyonlarının başkan ve üyelerinden oluşan bir grup milletvekilleriyle birlikte yapılan çalıştayda, bu kez sivil toplum ile vekillerin ortak paydaları belirlenerek bu noktaların gerçekleşmesi için ortak bir yol planı hazırlanması ve ortak bir çalışma başlatılması hedeflendi.

Çalıştay sonuçları için tıklayınız.