ÇALIŞTAYLAR » 1. Çalıştay Dizisi: Sivil Toplum Örgütlerinin Karar Süreçlerine Etkin Katılımı

1. Çalıştay Dizisi: Sivil Toplum Örgütlerinin Karar Süreçlerine Etkin Katılımı

Çalıştayın ardından...

28 Mayıs 2010’da düzenlenen çalıştayda alınan karar gereği, güvenlik kontrolleri sırasında uygulanan yöntemin değiştirilmesini isteyen bir dilekçe TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Yahya Akman’a iletilmişti. Dilekçe Komisyonu öne sürülen gerekçeleri haklı bulan ve isteğimizi kabul eden bir karar aldı.

Ankara Üniversitesi ATAUM merkezinde “Sivil Toplumun Karar Süreçlerine Etkin Katılımı” konulu çalıştaya çeşitli STÖ’lerin yanı sıra 3 milletvekili katılmıştı. Bu toplantıda alınan karar gereği, 16 Haziran 2010’da Dilekçe Komisyonu Başkanı’na TBMM girişinde yapılan güvenlik kontrolleri esnasında çeşitli evraklara el konulması uygulamasının tamamen sona erdirilmesini talep eden bir dilekçe sunulmuştu.

Mevcut durumda TBMM girişinde yapılan aramalar esnasında birden fazla sayıdaki kitap, broşür, yazılı kağıtlara el konuyor. Bu evraklar ancak TBMM Genel Sekreterliği idare amirinin “uygundur” izni vermesiyle vekillere ulaşabiliyor.
Aynı çalıştayda sivil toplumun karar süreçlerine etkin katılımı için daha uzun vadeli olarak hayata geçmesi düşünülen diğer kararlar şunlardı:
- Anayasa’da bu amaca yönelik bazı değişiklikler gerekiyor.
- Eğitim-öğretim sisteminde bu amaca yönelik değişiklikler gerekiyor.

3. Toplantı

“Sivil Toplumun Yasama Sürecine Katılımı” konusunda 2010 Mart ve Nisan aylarında Ankara ve İstanbul’da yapılan iki hazırlık çalıştayından gelen toplam 14 STÖ temsilcisi 27 ve 28 Mayıs 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi ATAUM merkezinde toplandı. İlk gün sivil toplum temsilcileri kendi aralarında toplandı ve ilk iki toplantının çıktılarını tartışarak ortak paydaları belirledi.  

İkinci gün ortak toplantıya üç de milletvekili katıldı. M. Emin Tutan (Ak Parti – Bursa, İnsan Hakları Komisyonu),  Yahya Akman (Ak Parti – Maraş, Dilekçe Komisyonu Bşk.) ve Mehmet Ekici (MHP – Yozgat, Genel Başkan Yardımcısı) Bu kez STÖ'lerin ortak paydalarını onlarla tartıştık ve ikisinin bileşkesi olarak ortaya somut konular çıktı.

Sonuç raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Katılımcı Listesi: 

İzmir Roman Derneği (İz-Rom-Der), Abdullah Çıstır- Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Abdülhakim Daş- Tekgıda-İş Sendikası (Türk-İş), Burcu Ayan- Sağlık ve Gıda Platformu, Bülent Deniz- Avrupa Öğrencileri Forumu / Ankara (AEGEE), Cansu Albayrak- Umut Çocukları Derneği, Gülten Uzun- Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Kemal Ördek- Başkent Kadın Platformu, Nesrin Semiz- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Rifat Emekçi- Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der), Sami Özgen- 6 Nokta Körler Vakfı, Seçil Arıkan- İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlumder), Selda Çiftçi- Tüketiciler Birliği, Yusuf Polat- Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Zafer Kıraç
 
Milletvekilleri:

Mehmet Ekici , MHP (Yozgat) Gen. Bşk. Yrd., İnsan Hakları Komisyonu
Mehmet Emin Tutan , Ak Parti (Bursa)
Yahya Akman, Ak Parti (Şanlıurfa), TBMM Dilekçe Komisyonu Bşk.

2. Toplantı

“Sivil toplumun karar süreçlerine etkin katılımı” konusunun arama toplantısı yöntemiyle tartışıldığı çalıştaylar dizisinin ikincisi İstanbul’da 15 Nisan 2010 Perşembe günü yapıldı. Kadir Has Üniversitesi ABAUM ‘da (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi) gerçekleştirilen çalıştaya İstanbul’da ve batı illerinde yerleşik, farklı disiplinlerden merkezi STÖ’lerin temsilcileri katıldı. Sivil toplumun karar süreçlerine etkin katılımıyla ilgili sorunların neler olduğu, STÖ’lerin hangi engellerle karşılaştığı ve bunların nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin ortak paydalar üretildi.
 
Çalıştay sonuçları için tıklayınız.
 
Katılımcı Listesi:

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER), Neslihan Akbulut- Özürlüler Vakfı, Esra Berberoğlu- Van Yaşam Kadın Derneği, Gülnay Gümüşhan- Medya Derneği, Rana Şenol- Hasta Hakları Derneği, Mustafa Sütlaş- Pozitif Yaşam Derneği, Tekin Tutar- Buğday Derneği, Gizem Altın Nance- Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Zafer Kıraç- Uluslararası Af Örgütü, Ela Günad- Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Gürcan Onat- İzmir Roman Derneği (İz-Rom-Der), Abdullah Çıstır- Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der), Sami Özgen- Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu, Abdulhakim Daş- Edirne Roman Derneği (EDROM), Erdem Güğümgüler- Tekgıda-İş Sendikası (Türk-İş), Burcu Ayan- Meslek ve Mesleki Yeterlilik Edinme ve Eğitimi Destekleme Derneği, Öner Ilgaz- Sağlık ve Gıda Platformu, Bülent Deniz- Tüketiciler Birliği, Yusuf Polat- Greenpeace, Uygar Özesmi- Umut Çocukları Derneği, Gülten Uzun- Yürüten Mobing Bilgilendirme, Araştırma ve Destek Girişimi, Merve Tepeli- 6 Nokta Körler Vakfı, Seçil Arıkan

1. Toplantı

TBMMOÇG (Ortak Çalışma Grupları) çalıştayları dizisi, 25 Mart 2010’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ATAUM Merkezinde yapılan “sivil toplumun karar süreçlerine etkin katılımı” konulu toplantıyla başladı. “Arama Konferansı” yöntemi ile ortak paydalara varılarak bir yol haritası çizilmesini ve bu paydaların gerçekleştirilmesi için milletvekilleriyle STÖ’lerin birlikte çalışmasını öngören üç toplantılık bu dizinin ilk durağı olarak, Ankara ve doğusunda kalan illerden gelen 24 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda, bu konuda karşılaşılan sorunlar, bu sorunları doğuran nedenler ve nasıl ortadan kaldırılabileceği konusunda ortak paydalar arandı, çareler üretildi.

Çalıştay sonuçları için tıklayınız.
 
Katılımcı Listesi:

Başkent Kadın Platformu Derneği, Nesrin Semiz- Tüketiciler Birliği, Hakan Tokbaş- Mazlumder, Selda Çiftçi- Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Yusuf Çelebi- AÇEV, Seda Yılmaz- Kaos – GL, Seçin Tuncel- Türkiye Üniversiteleri Öğrenci Yaklaşımları,   İrem Yıldırım- Pembe Hayat, Kemal Ördek- Avrupa Öğrenci Forumu, Fatma Kaya- Diyarbakır Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Kalkınma Derneği, Mehmet Şerif Camcı- Diyarbakır KAMER, Nilüfer Yılmaz- Van Kadın Derneği, Nesibe Açar- İnsan Hakları Derneği, Hasan Anlar- Diyarbakır Engelliler Platformu, Emin Baran- Van Yaşam Kadın Kooperatifi, Gülnay Gümüşhan- Ankara Çocuk Hakları Platformu, Emrah Kırımsoy- Ankara Çocuk Hakları Platformu, Murat Altuğgil- Doğa Derneği, Melike Hemmami- Diyarbakır Hasankeyf Yaşatma Girişimi, Diren Yılmaz- Hak – İş, Jülide Sarıeroğlu